Header 2016

 Taloudellisen tuen hakeminen alkavalle toimintakaudelle:

  • Hakija täyttää taloudellisen tuen hakemiseen tehdyn hakulomakkeen ja liittää mukaan siinä pyydettävät selvitykset
  • Tukihakemukset tulee tehdä aina ennakoivasti, eikä tukea myönnetä takautuvasti.
  • Hakemusten viimeiset jättöpäivät koskien syyskautta/koko toimintakautta 24.9.2015 ja kevätkautta 8.1.2016 mennessä.
  • Hakemukset käsitellään ensisijaisesti viikoilla 40 ja 2. ja vastaukset pyritään antamaan mahdollisimman pian käsittelyn jälkeen.

*) Tukihakemuksen täyttämistä varten hakijan tulee ennakkoon varautua selvittämään mahdollisuutensa saada taloudellista tukea Vaasan kaupungin sosiaalitoimelta tuelle haettavan henkilön liikuntaharrastuksen kulujen kattamiseksi.

Myöntämisen perusteet:

  • Tukea voidaan hakea ainoastaan yhdelle toimikaudelle kerrallaan ja tukisummat määräytyvät todennetun tuen tarpeen, hakemusten määrän sekä jaettavissa olevien taloudellisten resurssien mukaan, joten ne saattavat vuosittain vaihdella selvästikin harrastajakohtaisesti.
  • Jaettavilla resursseilla tuetaan vähävaraisten tai muuten taloudellisten haasteiden kanssa kamppailevia kotitalouksia.
  • Ensisijainen tavoite on mahdollistaa kaikille SB Vaasan salibandytoiminnasta kiinnostuneille mahdollisuus taloudellisten resurssien osalta harrastaa salibandya motiiviensa mukaisella tasolla.

Lisäksi:

Mikäli tukipäätöksen myöntämisen jälkeen havaitaan tuen hakemisen osalta väärinkäytöksiä, tai hakemuksessa on annettu virheellistä tietoa, on seuralla oikeus perua myönnetty tuki ja takaisinperiä myönnetyt avustukset.

Seura pidättää oikeudet tuen myöntämiskäytäntöjen muuttamiselle itsellään.

HAKULOMAKE