TOIMINTA-AVUSTUKSET

 

Taloudellisen tuen hakeminen alkavalle toimintakaudelle:

Hakija täyttää taloudellisen tuen hakemiseen tehdyn hakulomakkeen ja liittää mukaan siinä pyydettävät selvitykset
Tukihakemukset tulee tehdä aina ennakoivasti, eikä tukea myönnetä takautuvasti.
Hakemusten viimeiset jättöpäivät:
A-C -pojat – kulloisenkin vuoden toukokuu tai ilmoittautumisen yhteydessä.
A-C -tytöt – kulloisenkin vuoden elokuu tai ilmoittautumisen yhteydessä.
D-E -pojat ja tytöt – kulloisenkin vuoden syyskuu tai ilmoittautumisen yhteydessä.
F- pojat ja tytöt – kulloisenkin vuoden lokakuu tai ilmoittautumisen yhteydessä.

Hakemukset käsitellään hallituksen kokouksessa. Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa. Vastaukset pyritään antamaan mahdollisimman pian käsittelyn jälkeen.

*) Tukihakemuksen täyttämistä varten hakijan tulee ennakkoon varautua selvittämään mahdollisuutensa saada taloudellista tukea Vaasan kaupungin sosiaalitoimelta tuelle haettavan henkilön liikuntaharrastuksen kulujen kattamiseksi.

Hakemukset käsitellään luottamuksella seuran hallituksen ja toiminnanjohtajan toimesta. Lähetetyt hakemukset tuhotaan käsittelyn jälkeen.

Myöntämisen perusteet:

Tukea voidaan hakea ainoastaan yhdelle toimikaudelle kerrallaan ja tukisummat määräytyvät todennetun tuen tarpeen, hakemusten määrän sekä jaettavissa olevien taloudellisten resurssien mukaan, joten ne saattavat vuosittain vaihdella selvästikin harrastajakohtaisesti.
Jaettavilla resursseilla tuetaan vähävaraisten tai muuten taloudellisten haasteiden kanssa kamppailevia kotitalouksia.
Ensisijainen tavoite on mahdollistaa kaikille SB Vaasan salibandytoiminnasta kiinnostuneille mahdollisuus taloudellisten resurssien osalta harrastaa salibandya motiiviensa mukaisella tasolla.

Lisäksi:

Mikäli tukipäätöksen myöntämisen jälkeen havaitaan tuen hakemisen osalta väärinkäytöksiä, tai hakemuksessa on annettu virheellistä tietoa, on seuralla oikeus perua myönnetty tuki ja takaisinperiä myönnetyt avustukset.

Seura pidättää oikeudet tuen myöntämiskäytäntöjen muuttamiselle itsellään.