SB Vaasa uudistaa ilmettään

SB Vaasa on päivittänyt ilmettään ja näkyvimpänä kohtana on uudistettu logo. Logon uudistuksesta on vastannut vaasalainen mainostoimisto C2 seuralta saamiensa toiveiden pohjalta. SB Vaasan väistyvä logo otettiin käyttöön 2012 punamustan SB Vaasan ja keltamustan Woodcuttersin yhdistyessä. Yhdistymisen seurauksena syntynyt uusi väri oranssimusta haluttiin säilyttää ja saada myös logo tukemaan tätä.

Seuran puheenjohtaja Antti Stig avaa logopäivityksen taustoja. Päivitys sai alkunsa joulukuussa 2018, kun seuran toimihenkilöiden yhteisessä työpajassa nostettiin esille nykyisen logon haasteet. Seuran toimihenkilöt kokivat sen hetkisen logon viestivän heikonlaisesti seurassa korostettua ”ylpeästi oranssi” -teemaa, sillä logossa pääosassa oli punainen väri, jota ei missään muualla ollut käytössä. SB Vaasa on totuttu näkemään oranssimustana seurana.

Lisäksi logon muoto oli asettanut haasteita joukkueiden esitteille ja mainosmateriaaleille. Jo aiemmin olimme saaneet yhteistyötahoilta vastaavanlaista palautetta logomme muodon hankaluudesta esitteiden ja mainosten suunnittelussa. SB Vaasan logo oli muotoilultaan melko poikkeava, sillä se oli erittäin leveä ja matala. Logo oli myös melko yksityiskohtainen varjostuksineen, joka nosti esimerkiksi brodeerauksen kuluja.

SB Vaasan hallitus teki kokouksessaan 25.3 päätöksen logon vaihtamisesta. Työn toteuttajaksi valittiin mainostoimisto C2. Uuden logon haluttiin olevan ns. neliömuotoinen. Lisäksi sen toivottiin tukevan väreiltään seuran ilmettä sekä tuovan esiin vaasalaisuutta. Toukokuun alussa käydyssä toimihenkilöpalaverissa esiteltiin loppusuoralle selvinneet kolme eri vaihtoehtoa uudeksi logoksi. Saadun palautteen perusteella tehtiin pieniä viilauksia ja lopulta päätettiin järjestää toimihenkilöille suunnattu äänestys, missä kukin sai äänestää omaa suosikkiaan uudeksi logoksi.

81% seuran toimihenkilöistä antoi äänensä ja 23.5 esitin seuran puheenjohtajana hallitukselle eniten ääniä saaneen logoesityksen valitsemista seuran uudeksi logoksi. Esitys hyväksyttiin äänin 4-1.

Mainostoimisto C2:n Anu Valkama kertoo logon synnystä. SB Vaasa on vahva ja itsevarma seura, joka ei jätä ketään kylmäksi. Niinpä myös seuran ilme uudistettiin vastaamaan sen luonnetta. Uusi visuaalinen ilme henkii voiton nälkää, ja oranssia tunnustetaan isolla O:lla. Logossa yhdistyvät vanhasta tunnuksesta tutut liekit sekä salibandypallo. Tunnuksen kilpiosan muotoilu puolestaan on saanut inspiraationsa Vaasan vaakunasta, merkkinä kotiseuturakkaudesta, ja tekstiosa on muotokieleltään sporttinen ja ajaton. Nimikin kirjoitetaan nyt isoin kirjaimin SB VAASA, sillä isoja ovat katsomosta kuuluvat kannustushuudotkin!

Logouudistus tulee näkymään useimmissa materiaaleissamme välittömästi. Päivitimme nettisivut ja somekanavat vastaamaan uutta ilmettä. Lisäksi OP-arenalla oleva suuri logolakana tullaan korvaamaan uudella elokuun aikana. Joukkueita ei ole pakotettu uusimaan tekstiilejään vaan uuteen logoon on pieni siirtymäkausi. Tekstiileissä logo uusitaan sitä myötä, kun uusia tekstiilejä hankitaan. Joten vielä jonkin aikaa katukuvassa näkyy varmasti molempia logoja. Vaikka tämä hidastaa osaltaan muutosta, niin halusimme silti tehdä tämän tällä tavalla. Näin ne joukkueet, joilla ei ole tekstiilien koon tai kunnon puolesta tarvetta uusia varusteitaan, eivät sitä joudu tekemään. Kertoo SB Vaasan toiminnanjohtaja Jukka Leino uuden logon käyttöönotosta.