SB Vaasan toiminta tauolle 1.3-31.3

SB Vaasan hallitus on kokouksessaan 25.2 päätynyt pysäyttämään joukkuetoiminnan koko seurassa 1.3.-31.3, lukuun ottamatta miesten edustusjoukkuetta, joka osallistuu Divarikarsintoihin ja on velvoitettu pelaamaan pelinsä riippumatta epidemiatilanteesta.

Suomen hallitus kertoi tiedotustilaisuudessaan 25.2.2021 Suomen siirtyvän osittaisiin poikkeusoloihin, joka muun muassa keskeyttää kaikki yli 12-vuotiaiden harrastustoiminnan ajalta 8.3–31.3. Lisäksi yleinen kokoontumisrajoitus lasketaan välittömästi koskemaan maksimissaan kuutta (6) henkilöä. Vaasan koronanyrkki on vahvistanut, että alle 12-vuotiaiden harjoitustoiminta tulee järjestää toistaiseksi max kuuden hengen rajoituksin. Tämä tekee joukkueurheilun harjoittamisen erittäin haastavaksi.

Valtioneuvoston ja terveysviranomaisten suositus on ottaa uudet järeät toimenpiteet leviämisalueilla käyttöön välittömästi, eikä odottaa 8.3 saakka. Näin on myös SB Vaasan hallitus päätynyt toimimaan. SB Vaasa päätti ulottaa keskeyttämisen koskemaan koko seuraa, eikä ainoastaan yli 12-vuotiaita. Tämä etenkin siitä syystä, että harjoitteleminen kuuden hengen maksimiryhmissä valmentajat mukaan luettuna, on näin lyhyellä varoitusajalla käytännössä mahdotonta.

Totaalinen tauko päälle

1.3–31.3 välisenä aikana SB Vaasan pelaajille ei järjestetä minkäänlaista toimintaa, ei etä- tai oheisharjoittelua. Kausi on ollut poikkeuksellisen raskas, sillä täällä on ensimmäisenä Suomessa alettu rajoittamaan toimintaa ja käytännössä koko kausi on menty rajallisin toiminnoin. Kausi on ollut poikkeuksellisen raskas myös joukkueiden valmennuksille, jotka ovat joutuneet alati omaksumaan uusia toimintamalleja ja suunnittelemaan harjoitustapahtumat kokonaan uusiksi. Nyt on koko yhteisöllä ulospuhalluksen aika, SB Vaasan toiminnanjohtaja Jukka Leino kertoo.

Nämä ajat ovat kaikille raskaita, mutta eritoten lapsillemme, joiden tuttua, aktiivista ja turvallista elämää koetellaan nyt kovalla kädellä. Teemme SB Vaasassa kaikki töitä sen eteen, että saamme lapsille, nuorille ja myös aikuisille turvallisen paikan harrastaa. Huhtikuussa jatketaan varmasti ja toivottavasti silloin jo kevennetyin rajoittein.

Julkisuudessa on ollut jonkin verran juttua urheilusta ja etenkin joukkueurheilusta jonkinlaisena koronalinkona, mutta urheiluihmisten minä mukaan lukien on ollut vaikea ymmärtää niitä, sillä puheiden tueksi ei ole annettu oikeastaan minkäänlaista faktaa vaan on puhuttu vain yleisellä tasolla. Ainoa selkeästi tapauksista raportoiva taho on ollut Tampereen yliopistollinen sairaala ja heidän luvuissaan harrastukset eivät ole erottuneet oikeastaan mitenkään. Toivon todella, että tämä sulku rauhoittaa tilanteen, joka on eittämättä todellinen ja vakava. Toivon myös, että tilanteen rauhoittumisen jälkeen etenkin lasten ja nuorten toiminnan rajoitteita aletaan nopeasti purkaa, sillä pelkään haittaseurausten lasten ja nuorten henkisessä ja fyysisessä terveydessä kasvavan valtavan paljon suuremmiksi kuin heitä rajoittamalla saatu hyöty, Leino päättää.