Epäasiallinen käyttäytyminen

Toimintaohje epäasiallisen käytöksen ehkäisemiseen, selvittämiseen ja poistamiseen

Urheiluseuroissa on usein runsas määrä erilaisilla rooleilla ja tehtävillä varustettuja toimihenkilöitä. Heidän joukkoon kuuluu palkallisia työntekijöitä sekä vapaa-ajalla toimivia vapaaehtoisia. Johtokunnan ja valmentajien lisäksi olennainen osa toimintaa ovat esimerkiksi talkoolaiset ja urheilevat lapset huoltajineen. Epäasiallisen käytöksen ehkäisy ja siihen puuttuminen voi tuntua vaikealta tehtävältä muun muassa kirjavan seuraväen takia. ​Jokaisella seuratoiminnassa mukana olevalla henkilöllä tulee olla tiedossa henkilö, johon ottaa yhteyttä ikävien tilanteiden sattuessa kohdalle.

Urheiluseurassa saattaa herätä seuraavanlaisia kysymyksiä: ​

  1. Kuka on vastuussa seuran työntekijöiden käytöksestä tai kohtelusta? ​
  2. Miten toimihenkilöiden käytöstä valvotaan ja miten siihen tarvittaessa puututaan?​
  3. Miten mm. harrastajat ja huoltajat velvoitetaan toimimaan asiallisesti esimerkiksi valmentajia kohtaan? ​
  4. Miten ongelmatilanteiden ratkaisusta saadaan tasapuolista ja johdonmukaista? ​
  5. Miten työturvallisuuslaki otetaan huomioon vapaaehtoisten kanssa? ​
  • Miten esimerkiksi vapaaehtoisten työtehtävät pidetään kohtuullisina ja kohtelu sitä kautta asiallisena?​
  • Millaista käytöstä vapaaehtoisilta voidaan vaatia ja miten heidän epäasialliseen käytökseen puututaan? ​

Kirjalliset toimintaohjeet vaikeiden tilanteiden varalle ​antaa harrastajille ja työntekijöille turvallisen väylän nostaa epäasiallinen kohtelu esille sekä auttaa seuran johtoa puuttumaan epäasialliseen käytökseen johdonmukaisesti. Väestöliitto ja suomalainen urheilu ovat yhteisessä Et ole yksin -hankkeessa luoneet urheiluseuroille suunnattuja ohjeita ja malleja epäasialliseen käytöksen ennaltaehkäisyyn. Tutustu materiaaliin alla olevan linkin kautta. 

Epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisy - Et ole yksin

 

SB Vaasa kannustaa raportoimaan häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä

Häirintä ja muu epäasiallinen käytös urheilussa on äärimmäisen vakava ja tuomittava asia. Lasten, nuorten ja seuran toiminnassa olevien aikuisten pitää saada harrastaa turvallisessa ilmapiirissä iloisesti, vailla pelkoa. Valitettavasti näin ei aina ole, vaan urheilussa tapahtuu myös epäasiallista käytöstä ja vakavia väärinkäytöksiä.

Jokaisen seuratoimijan minimivelvollisuus on ilmoittaa ja puuttua, mikäli havaitsee häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä. Tämän lisäksi eri tehtävissä vastuu on erilainen.
Päättäjien (toiminnanjohtajien ja muiden seurapäättäjien) tulee huolehtia, että mahdollisiin rikkomuksiin on olemassa toimintamallit, jotka ovat kaikkien tiedossa. Seurassa tulee sopia yhteisistä säännöistä urheilijoiden, valmentajien ja vanhempien kesken myös epäasiallisen käyttäytymisen osalta.

Jos koet häirintää tai epäasiallista käytöstä seuran toiminnassa, toimi seuraavasti:

- Seurassa tapahtuva epäasiallinen käytös on tärkeää ilmoittaa seuran yhteyshenkilölle, turvalliselle aikuiselle, jotta seura voi puuttua epäasialliseen käytökseen. Alta löydät lomakkeen, jolla ilmoitetaan epäasiallisesta käyttäytymisestä. Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.