Tiedote

Tammikuun lopulla tapahtunut välikohtaus on käsitelty. Kaikki osapuolet ovat antaneet yhtenevät kuvaukset

tapahtumista, jonka perusteella on tehty toimenpiteet. Asianosaiset ovat keskustelleen ja sopineet asian. Seuratoimija

pahoittelee käytöstään tilanteessa.

Tapahtuneen johdosta seura tulee laatimaan toimintamallin, joka auttaa seuran toimijoita käsittelemään epäasiallista

käytöstä ja määrittelee miten seura kommunnikoi tilanteessa. Tähän liittyen seuran nettisivulle on lisätty:

  • Sivu, jonka kautta tulee ilmoittaa kaikki havaittu epäsiallinen käytös. Linkki.
  • Sivu, jossa on seuran arvot ja kuvaus toimintakulttuuristamme. Linkki.

Lisäksi seura tulee velvoittamaan kaikilta toimijoiltaan Mieli ry:n ”Et ole enää yksin” -verkkokurssin suorittamista ja

seuran toimijoille tullaan järjestämään yhteisiä tilaisuuksia, joissa voidaan käsitellä myös tämänkaltasia tilanteita.

Epäasiallista käytöstä ei tule hyväksyä keneltäkään seurassa, ei toimijoilta, vanhemmilta eikä pelaajilta. Seura pahoittelee

ja pyytää anteeksi tapahtunutta asianosaisilta ja koko seuraväeltä.

Lisätietoja:

Rami Annila

rami.annila@sbvaasa.fi

Hallituksen puheenjohtaja